To takie proste!
Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" s.c.
Strona głowna  /  Metody pracy
Metody pracy

Formy i metody pracy przedszkola

 

RODZAJE ZAJĘĆ (wybrane) oraz METODY PRACY dla dzieci z grup ogólnych, dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym oraz ze wskazaniami do zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)

 

* stymulacja wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego

* rozwijanie i usprawnianie sprawności motorycznej i manualnej

* usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej

* terapia ręki – elementy

* stymulacja proprioceptywna

* stymulacja czucia głębokiego

* polisensoryczne doświadczenie świata

* elementy terapii behawioralnej

* wprowadzenie komunikacji alternatywnej

* logorytmika

* masaż logopedyczny wg dr E.Stecko

* Metoda Krakowska (symultaniczno – sekwencyjna Cieszyńskiej)

* Metoda Knillów

* Metoda M.Montessorii

* Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

* kinezjologia edukacyjna wg Dennisona

* Metoda C.Orffa

* elementy pedagogiki zabawy

* Metoda Dobrego Startu

* Metoda Porannego Kręgu

* muzykoterapia

* arteterapia (terapia przez sztukę)

* choreoterapia (terapia przez taniec)

* silwoterapia (spacery)

* biblioterapia

* ćwiczenia relaksacyjne

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-02-15