To takie proste!
Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" s.c.
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
http://www.blizejedu.nazwa.pl/przedszkola/images/przygoda.oswiecim/logo-przygoda.jpg
 
KADRA PRACOWNICZA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„PRZYGODA”

 

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA – Właścicielki:

- mgr ANNA KUPIEC – Dyrektor Przedszkola, Dyrektor ds. Pedagogicznych, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju, zarządzanie kulturą i oświatą, przyroda, studia kwalifikacyjne: autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozowjowe (I rok)

- mgr MAGDALENA STACHURA – Dyrektor ds.Finansowo-Administracyjnych magister zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, psychologia menedżerska.

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI - Nauczyciele:

- mgr AGNIESZKA MOMOT (maluszki) – nauczyciel kontraktowy, wychowawca, oligofrenopedagog, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- lic LIMAŃCZYK KATARZYNA (zerówka-zastępstwo) – nauczyciel stażysta, wychowawca, licencjat z pracy socjalnej, studia podyplomowe – zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia magisterskie z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (I rok)

- mgr MAGDALENA ZAJĄC (starszaki) – nauczyciel kontraktowy, wychowawca, licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, magister edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej    

- mgr  MARTA KONDERLA – (średniaki) nauczyciel kontraktowy, wychowawca, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej                       

- mgr DAGMARA WITKOWSKA-WOJNAR – logopeda, magister pedagogiki resocjalizacyjnej, studia podyplomowe z logopedii                                    

 

NIEBOECNOŚĆ:            

- mgr SABINA BURZYŃSKA (urlop macierzyński) – nauczyciel mianowany, wychowawca, oligofrenopedagog, magister pedagogiki zdrowia, studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

 

GRUPY INTEGRACYJNE - Nauczyciele:                        

- mgr KATARZYNA SZTAFIŃSKA – nauczyciel wspomagający, kontraktowy, oligofrenopedagog, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, licencjat z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego          

- mgr EWA NOWOSIADŁY – nauczyciel wspomagający, stażysta, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, licencjat z fizjoterapii, magister pedagogiki wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogikistudia kwalifikacyjne: autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozowjowe (I rok)

– mgr AGNIESZKA KOVáCS – nauczyciel wspomagający, stażysta, oligofrenopedagog, magister pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika                            

– lic EWELINA GARBUZ – nauczyciel wspomagający, licencjat z socjologii, studia magisterskie: terapia pedagogiczna (I rok), studia podyplomowe: oligofrenopedagogika (I rok), edukacja elementarna                         

                                                                                   

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

Asystent ds. administracyjno – biurowych:

- mgr Dagmara Witkowska – Wojnar

 

POMOC NAUCZYCIELA:

- Magdalena Grzesina  - Agata Kuleta  - Kinga Mikler 

- Edyta Stankiewicz  - Kamila Stefaniak  - Barbara Zając           

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:

-  – psycholog

- mgr Ewa Nowosiadły - fizjoterapia, zajęcia korekcyjne i WWR

-  – zajęcia z języka angielskiego

-  – religia

- mgr Jolanta Kupiec – artysta plastyk

-  – instruktor nauki pływania

- Anna Zając – zajęcia taneczne

- sensei Mariusz Lachowski– aikido, 3 dan

- Ewa Lofek - instruktor jazdy na lodzie

 
Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i prowadzimy dla nich zajęcia ze specjalistami w grupach integracyjnych. Możliwość prowadzenia dodatkowo zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) dla dzieci przedszkolnych i spoza placówki
 
- oligofrenopedagog
- psycholog
- logopeda
- fizjoterapeuta
- specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
- specjalista gimnastyki korekcyjnej
 
W sprawie przyjęcia do przedszkola dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub na zajęcia WWR prosimy rodziców o kontakt z dyrekcją placówki.
Ze względu na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb dziecka rekrutacja odbywa się indywidualnie.
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-19