Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" s.c.
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
http://www.blizejedu.nazwa.pl/przedszkola/images/przygoda.oswiecim/logo-przygoda.jpg
 
KADRA PRACOWNICZA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„PRZYGODA”

 

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA – Właścicielki:

- mgr ANNA KUPIEC – Dyrektor Przedszkola, Dyrektor ds. Pedagogicznych, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju, zarządzanie kulturą i oświatą, przyroda

- mgr MAGDALENA STACHURA – Dyrektor ds.Finansowo-Administracyjnych magister zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, psychologia menedżerska.

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI - Nauczyciele:

- mgr AGNIESZKA MOMOT (zerówka) – nauczyciel kontraktowy, wychowawca, oligofrenopedagog, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- lic LIMAŃCZYK KATARZYNA (starszaki-zastępstwo) – nauczyciel wychowawca, licencjat z pracy socjalnej, studia podyplomowe – zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

- lic MAGDALENA ZAJĄC (średniaki) – nauczyciel stażysta, wychowawca, licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w trakcie magisterskich studiów z edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej (II rok)    

- mgr  MARTA KONDERLA – (maluszki) nauczyciel stażysta, wychowawca, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej                       

- mgr DAGMARA WITKOWSKA-WOJNAR – logopeda, magister pedagogiki resocjalizacyjnej, studia podyplomowe z logopedii                                    

 

NIEBOECNOŚĆ:

- mgr LUCYNA KUBAS (urlop wychowawczy) – nauczyciel kontraktowy, magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego             

- mgr SABINA BURZYŃSKA (chorobowe) – nauczyciel mianowany, wychowawca, oligofrenopedagog, magister pedagogiki zdrowia, studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

 

GRUPY INTEGRACYJNE - Nauczyciele:

- lic AGATA MAS-FRYŹLEWICZ – nauczyciel wspomagający, stażysta, oligofrenopedagog, licencjat: filologia polska, studia podyplomowe: pedagogika kwalifikacyjna-oligofrenopedagogika                            

- mgr KATARZYNA SZTAFIŃSKA – nauczyciel wspomagający, kontraktowy, oligofrenopedagog, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, licencjat z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego          

- lic EWA NOWOSIADŁY – nauczyciel wspomagający, stażysta, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, licencjat z fizjoterapii, w trakcie studiów magisterskich z oligofrenopedagogiki (II rok)                                                           

                                                 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

Asystent ds. administracyjno – biurowych:

- mgr Dagmara Witkowska – Wojnar

 

Pomoc Nauczyciela:

- Magdalena Grzesina - Agata Kuleta  - Edyta Mateja  - Edyta Stankiewicz

- Kamila Stefaniak  - Barbara Zając           

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:

- mgr Agnieszka Krawczyk-Batko – psycholog

- lic Ewa Nowosiadły - fizjoterapia i zajęcia korekcyjne

- mgr Agata Miękina-Majchrzak – oligofrenopedagog, zajęcia WWR

- mgr Dominika Giełdoń – oligo- tyflo i surdopedagog, zajęcia WWR

- mgr Magdalena Adamczyk-Nycz – zajęcia z języka angielskiego

- mgr Renata Kaczmarczyk – religia

- mgr Jolanta Kupiec – artysta plastyk

- mgr Sławomir Matejko – instruktor nauki pływania

- Anna Zając – zajęcia taneczne

- sensei Mariusz Lachowski– aikido, 3 dan

- Małgorzata Gałuszka - instruktor jazdy na lodzie

 
Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i prowadzimy dla nich zajęcia ze specjalistami w grupach integracyjnych. Możliwość prowadzenia dodatkowo zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) dla dzieci przedszkolnych i spoza placówki
 
- oligofrenopedagog
- tylfo- i surdopedagog
- psycholog
- logopeda
- fizjoterapeuta
- specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
- specjalista gimnastyki korekcyjnej
 
W sprawie przyjęcia do przedszkola dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub na zajęcia WWR prosimy rodziców o kontakt z dyrekcją placówki.
Ze względu na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb dziecka rekrutacja odbywa się indywidualnie.
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-02-14