To takie proste!
Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" s.c.
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
http://www.blizejedu.nazwa.pl/przedszkola/images/przygoda.oswiecim/logo-przygoda.jpg
 
KADRA PRACOWNICZA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„PRZYGODA”

 

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA – Właściciele:

 

- mgr ANNA KUPIEC – Dyrektor Przedszkola, Dyrektor ds. Pedagogicznych, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, kurs zarządzania kulturą i oświatą, certyfikat trenera umiejętności społecznych.

Studia podyplomowe: 1) oligofrenopedagogika, 2) wczesne wspomaganie rozwoju, 4) przyroda, 3) autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia ukończone z wyróżnieniem

 

- mgr MAGDALENA KUPIEC – Dyrektor ds.Finansowo-Administracyjnych magister zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, psychologia menedżerska

 

- MICHAŁ KUPIEC – Dyrektor ds. Technicznych

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI - Nauczyciele:

- lic KATARZYNA LIMAŃCZYK (maluszki) – nauczyciel stażysta, wychowawca, licencjat z pracy socjalnej, studia podyplomowe – zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia magisterskie z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (II rok)  

- mgr AGNIESZKA MOMOT (średniaki) – nauczyciel kontraktowy, wychowawca, oligofrenopedagog, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- mgr  MARTA KONDERLA – (starszaki) nauczyciel kontraktowy, wychowawca, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej     

- lic BARBARA ZAJĄC (zerówka) – nauczyciel stażysta, wychowawca, licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wczesnoszkolną z kontynuacją na poziomie magistra (I rok)       

- BEATA TREŚCIŃSKA (zerówka) – nauczyciel, absolwentka studium nauczycielskiego                

- mgr DAGMARA WITKOWSKA-WOJNAR – logopeda, magister pedagogiki resocjalizacyjnej, studia podyplomowe z logopedii, studia podyplomowe - autyzm i oligofrenopedagogika    

                              

GRUPY INTEGRACYJNE - Nauczyciele:   

- mgr ANNA KUPIEC

- mgr DAGMARA WITKOWSKA-WOJNAR         

– mgr BERNADETA WANAT – oligofrenopedagog, Asystent - osoba wspomagająca pracę nauczyciela, magister socjologii, w trakcie studiów podyplomowych z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

– mgr BARTŁOMIEJ STACHURA – nauczyciel wspomagający, dyplomowany, oligofrenopedagog, surdopedagog, magister wychowania fizycznego, uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

 

NIEOBECNOŚĆ - urlop macierzyński:               

- mgr KATARZYNA SZTAFIŃSKA – nauczyciel wspomagający, kontraktowy, oligofrenopedagog, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, licencjat z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego        

                                                                                  

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

Asystent ds. administracyjno – biurowych:

- mgr Dagmara Witkowska – Wojnar

 

POMOC NAUCZYCIELA:

- Edyta Stankiewicz  - Kamila Stefaniak  - Magdalena Grzesina

- Kinga Mikler  - Karolina Paczyńska   -          

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:

- mgr Agnieszka Węgrzyn – psycholog

- mgr Agata Miękina-Majchrzak – logopeda

- mgr Przemysław Dudka - fizjoterapia

- mgr Elżbieta Paw - specjalista SI

- mgr Agnieszka Czyżycka - dogoterapia

- mgr Klaudia Szczerbowska – zajęcia z języka angielskiego

- mgr Renata Kaczmarczyk - katechetka

-  mgr Małgorzata Skubis– instruktor nauki pływania

- mgr Krzysztof Jakubik - instruktor nauki pływania

- Anna Zając – zajęcia taneczne

- sensei Mariusz Lachowski– aikido, 3 dan

- mgr Jolanta Kupiec – artysta plastyk

- Ewa Lofek, Krystyna Jaskółka - instruktor jazdy na lodzie

 

 
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-02-18